Eesti Kunstiindeks

Eesti Kunstiindeks on valminud Eesti juhtivate galeriide, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse ning Baltimaade suurima juhtimiskonsultatsiooniettevõtte Civitta koostöös. Indeks koos selle kalkuleerimise aluseks oleva statistikaga annab arvandmetel põhineva ülevaate Eesti kunstiturust.

 

Põhjalik ja kergesti kättesaadav tehingustatistika on heaks abimeheks kõigile kunstituru osalistele. Andmebaasist saab teada, millises mahus tehakse Eestis kunstiteostega tehinguid, milline on Eesti kunstiteoste soetamise kui investeeringu tasuvus ning millised on kunstituru trendid. Indeks võimaldab tõsta kunsti varaklassina võrdsele tasemele teiste varadega (nt väärtpaberid, kinnisvara), mille kohta avaldatakse järjepidevalt ülevaatlikke uuringuid.

 

Kunstiindeks ja andmebaas on leitav kodulehelt kunstiindeks.ee.