Külaliskuraatorid

EKKAK programm külaliskuraatoritele toetab väliskuraatorite ja kultuuriprodutsentide lühiajalisi uurimisreise Eestisse. Programmis osalemine on kutsete alusel, kuid küsimused uurimisreiside ja stuudiokülastuste või eelolevate projektide ja näituste kohta palume saata Karin Laansoole meiliaadressil karin@ecadc.ee.