Mathieu Borysevicz

 

Mathieu Boryseviczi loeng “Hiina, glokaliseerumine ja väljakutse olla ebatavaline”. Seminar käsitleb olulisi muutusi Hiina kaasaegse kunsti tööstuses viimase kahe aastakümne jooksul, pöörates erilise tähelepanu just viimasele viiele aastale, mil on tekkinud selge ettekujutus rahvusvahelisest turust. Samuti uuritakse kursusel kunstitööstuses toimunud globaalseid muutusi Boryseviczi juhitud BANK galerii näitel, mis arenes kuraatoristuudiost traditsioonilise galeriimudelini. Grupidiskussiooni ja töötoa käigus arutletakse, kuidas saaks 21. sajandi majandusmudelit kasutada kunsti rolli laiendamiseks kaasaegse kultuuri ja tarbimisharjumuste kujundamisel.