Avalikustatakse Eesti Kunstiindeks

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus avaldas veebikeskkonna www.kunstiindeks.ee, kus kõigil huvilistel on võimalik saada informatsiooni Eesti kunstiturul toimuvate tehingute ning turu üldiste suundumuste kohta.

 

Indeksi tutvustusüritus toimub kolmapäeval, 4. aprillil algusega kell 14 Lutheri Masinasaali seminariruumis (Vana-Lõuna 39/1).  Üritusele registreerimiseks palume kirjutada aadressil kadi-ell@ecadc.ee hiljemalt 3. aprilliks.

 

Kunstiindeksi näol on tegemist  pidevalt täieneva andmebaasiga, mille alusel kalkuleeritud kunstituruindeks annab turul toimuvast sarnase ülevaate nagu börsiindeks väärtpaberiturust. Projekt sündis tänu Eesti juhtivate galeriide, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse ning Baltimaade suurima juhtimiskonsultatsiooniettevõtte Civitta koostööle.

 

Indeksi aluseks olev andmebaas sisaldab avaldamise hetkel üle 5000 aastatel 1998 kuni 2017 Eestis toimunud tehingut. Tegemist on kõige mahukama Eesti kunstiga teostatud tehingute andmebaasiga. Teadaolevalt on tegemist ka suurima kunstiturgu puudutava andmebaasiga Baltimaades ning Skandinaavias. Andmebaas annab ülevaate, millises mahus tehakse Eestis kunstiteostega tehinguid, milline on Eesti kunstiteoste soetamise kui investeeringu tasuvus ning millised on kunstituru trendid.

 

“Peame Kunstiindeksi loomist andmebaasi kujul erakordselt oluliseks, kuna indeks toob turule üha rohkem läbipaistvust. Eriti tuleks esile tõsta neid galeriisid, kes andmebaasi tehinguandmetega panustavad, sest just see teeb Eesti indeksi unikaalseks,” kommenteerib Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht Kadri Laas tõika, et lisaks avalikele oksjoniandmetele kajastab Kunstiindeks ka galeriide poolt sisestatud niiöelda igapäevatehinguid.

 

Põhjalik ja kergesti kättesaadav tehingustatistika on heaks abimeheks kõigile kunstituru osalistele. Andmebaas võimaldab tõsta kunsti varaklassina võrdsele tasemele teiste varadega (nt väärtpaberid, kinnisvara), mille kohta avaldatakse järjepidevalt ülevaatlikke uuringuid.

 

“Kunstituruindeksite avaldamine ei ole maailmas ainulaadne ning eksisteerib mitmeid tunnustatud globaalse haardega indeksisaite (nt Artprice, Artnet ja Art Market Research). Haruldased pole ka kohaliku fookusega indeksid. Kahjuks on seniajani vastav algatus Eestis puudunud ning kunstisõpradel on jäänud üle vaid oletada, millises mahus tehakse turul tehinguid, millised on hinnatasemed ning  milline võiks olla kunstiteostest koosneva investeerimisportfelli tootlus,” sõnab projekti üks algatajaid, tehnoloogiainvestor ja Civitta üks asutajatest Riivo Anton.

 

Eesti Kunstiindeksi loomise projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Indeksi kalkuleerimise teoreetiline baas põhineb Riivo Antoni magistritööl “Kunstiinvesteeringu tasuvus Eesti näitel”. Indeksi kalkuleerimise aluseks olevate andmete kogumist ja analüüsi koordineeris Civitta Eesti AS.

 

Riivo Anton tutvustamas Kunstiindeksi projekti ArtVilnius kunstimessil. Foto: Kadri Laas

 

Lisainfo:
Kadri Laas

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus

kadri@ecadc.ee

+37256698720