EKKAK korraldab koolitusi, toetab organisatsioonide arengut ja rahvusvahelisi tegevusi

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) jätkab EASi loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetuse abil 2021. aastal mitmekesiste tegevustega.

 

EKKAK toetab kunstivaldkonna organisatsioonide arengut läbi mentorluse korraldamise ja veebiarendusprogrammi. Programmi käigus on suurematel ja väiksematel institutsioonidel võimalik süvendatult tegeleda organisatsiooni arendamise erinevate tahkudega või tõhustada info jagamist internetis. Alates 2020. aasta algusest on EKKAKi toel mentorluse läbinud 2 organisatsiooni (EKKM ja Kogo galerii) ja valminud on 2 uut veebilehte (Naked Islandi kunstitootmiskompleksile ja Okapi galeriile). 2021. aastal mentorluse läbimisest või veebiarendusest huvitatud organisatsioone ootame endast märku andma hiljemalt 31. märtsiks 2021.

 

Lisaks mentorlus- ja veebiarendustoele pakub EKKAKi tiim kõigile kunstivaldkonnas tegutsejatele tasuta lühikonsultatsioone õiguse, raamatupidamise, rahastuse, kommunikatsiooni, galeriinduse, kunstimesside ja teistel kultuurikorralduslikel teemadel. Viime nõustamist läbi nii kohapealsete kohtumiste vormis kui ka e-maili, videokõnede ja telefoni teel

 

2021. aasta kevadel alustame Kai kunstikeskuses kunsti- ja kultuurivaldkonnas tegutsejatele suunatud koolitusprogrammiga. Selle ettevalmistusena viisime detsembris ja jaanuaris läbi küsitluse, mille tulemusel joonistusid välja enim huvi pakkuvad täiendkoolituse teemad. Lõpliku koolituste kava ja registreerimisinfo avaldame EKKAKi ja Kai kunstikeskuse veebis peatselt.

 

Organisatsioonide arendamise, nõustamise ja koolituste korraldamise kõrval on EKKAKi teiseks oluliseks suunaks ka rahvusvaheliste tegevuste toetamine. Vaatamata küllaltki ebastabiilsele rahvusvahelisele olukorrale saame jätkuvalt toetada Eesti kunstiorganisatsioonide, kirjastuste ja galeriide osalemist välismessidel (NB! Sealhulgas virtuaalsetel messidel); kunstiorganisatsioonide esindajate õppevisiite rahvusvahelise kunstiväljaga tutvumiseks ning väliskuraatorite ja -kriitikute uurimisvisiite Eestisse.

 

Kõikide EKKAKi tegevustega ja toetuste ajalooga saad tutvuda siin. Küsimuste ja tegevustes osalemise soovi korral võtke ühendust EKKAKi projektijuhi Kadi-Ell Tähistega (kadi-ell@ecadc.ee).

 

EKKAK on mittetulunduslik organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on Eesti kaasaegse kunsti rahvusvahelise nähtavuse suurendamine ning Eesti kaasaegse kunsti välja toetamine ja arendamine. EKKAK jätkab Eesti Kunstiindeksi andmebaasi täiendamist ning korraldab Noblessneri sadamalinnakus asuva Kai kunstikeskuse tööd.

 

Perioodiks 2020-2021 on EKKAKile antud EASi loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetus projekti “Eesti kaasaegse kunsti tugistruktuuri ja ettevõtete arendamine” elluviimiseks. Projekti eesmärgiks on kunstivaldkonna organisatsioonide ekspordivõimekuse suurendamine, valdkonna rahvusvahelistumise toetamine ning kunstivälja ja turu professionaalne arendamine.

 

Lisaks EASile toetavad EKKAKi KultuuriministeeriumKultuurkapital ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

 

EKKAKi korraldatud Galeristide Meistrikursus 2020. aasta sügisel Kai kunstikeskuses.
Foto: Johan Huimerind