Keskusest

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) on mittetulunduslik organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on Eesti kaasaegse kunsti rahvusvahelise nähtavuse suurendamine ning Eesti kaasaegse kunsti välja toetamine ja arendamine. Oma partnerinstitutsioone ühendava organisatsioonina on EKKAK eesmärgiks rahvusvaheliste partnerlussuhete loomine kaasaegse kunsti väljal. 2012. aastal asutatud arenduskeskuse tegevust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Keskuse töötajad asuvad nii New Yorgis kui Tallinnas. EKKAK on filantroopilise organisatsiooni Outset Eesti asutajaliige ja Tallinna Fotokuu biennaali peakorraldaja.

 

EKKAK sai perioodiks 2015-2017 EASi loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetust 300 000 eurot. Projekt “Kaasaegse kunsti ettevõtete arendamine ja ekspordivõimekuse suurendamine” toetub kolmele tegevussuunale. Esiteks koostöö Eesti kaasaegse kunsti ettevõtetega galeriivälja professionaliseerumise ning kunstituru arendamisel. Teiseks Eesti kaasaegse kunsti rahvusvahelise nähtavuse toetamine ja võimendamine, ning kolmandaks töö eratoetuse ning erakogujate kaasamiseks. EKKAKi projekti sisuks on kaasaegse kunsti jätkusuutliku infrastruktuuri arendamine koostöös ettevõtetest partneritega ning toimiva sünergia loomine edasiseks rahvusvahelistumiseks.