Koolitusprogramm kunstiprofessionaalidele

Algab osalejate registreerimine Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse kevadisele koolitusprogrammile. Veebruari lõpust aprillini on seitsmel teisipäeval kõigil kunstiprofessionaalidel võimalik täiendada oma turunduse ja kommunikatsiooni alaseid teadmisi ning lihvida avaliku esinemise oskusi. Programmi raames saab osaleda nii loengutel kui ka harjutada praktiliste ülesannete lahendamist. Koolitusprogrammi lõpetab loovisikute töös tõstatuvaid juriidilisi küsimusi puudutav seminar.

 

Koolitusprogramm on koostatud Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse, Marketingi Instituudi, Neeme Raua ja advokaadibüroo COBALT koostöös.

 

Osalema on oodatud kunstnikud, galeristid ja kunstiinstitutsioonide töötajad. Kõiki koolitusprogrammi osi on võimalik läbida eraldi. Vähemalt neljast koolituspäevast osa võtmise korral on osalemine 20% soodustusega.

 

Programmi koolitused toimuvad Eesti Kunstiakadeemias (Põhja pst 7, Tallinn).

 

Koolitusprogrammi kava:

 

Teisipäev, 26. veebruar kell 15-18, ruum A503

Kuidas valmistuda avalikuks esinemiseks?

Lektor: Katrin Maack

Koolituse käigus tutvustatakse tehnikaid, kuidas valmistuda heaks esinemiseks nii sisuliselt, vormiliselt kui ka emotsionaalselt. Lektor annab ülevaate erinevatest kõnelemise tehnikatest, stiilidest ja strateegiatest ning annab näpunäiteid, kuidas esineda veenvalt, mõistetavalt ja loogiliselt.

 

Hind ühele osalejale: 15 EUR

Registreeri siin

 

Teisipäev, 5. märts kell 15-18, ruum A101

Intensiivtreening: kuidas rääkida publiku ees?

Lektor: Katrin Maack

Intensiivtreeningu eesmärgiks on tutvustada praktilisi tehnikaid, kuidas saada üle esinemishirmust. Treeningu käigus harjutatakse esinemist ja analüüsitakse erinevaid avaliku ülesastumisega seonduvaid aspekte – kuidas analüüsida ja hinnata kuulajaskonda, kuidas kujundada vastavalt kuulajaskonnale oma esinemist ja mida teha apsakate korral.

 

Hind ühele osalejale: 15 EUR

Registreeri siin

 

Teisipäev, 12. märts kell 15-18, ruum A403

Kaasaegne turundus: süsteem, mõõtmine, testimine. Praktilise näite analüüs

Lektor: Katrin Maack

Koolitus keskendub küsimustele, kuidas süstemaatiliselt planeerida turundustegevusi, kuidas neid prioritiseerida ja lõpuks tulemuslikult ellu viia ehk kuidas jõuda kõige paremini soovitud sihtrühmani. Samuti saab ülevaate sellest, kuidas oma turundustegevuste tulemusi mõõta ja kuidas sellise tagasiside põhjal vajadusel tegevusi ümber kujundada. Teemat selgitatakse kunstivaldkonnast pärineva praktilise näite kaudu.

 

Hind ühele osalejale: 15 EUR.

Registreeri siin

 

Teisipäev, 19. märts kell 10-18, ruum A204

Terve päeva koolitus: praktiline meediaga suhtlemine  

Lektor: Neeme Raud

Teoreetilisest ja praktilisest osast koosneval terve päeva kestval intensiivkoolitusel annab kogenud ajakirjanik Neeme Raud nõu ja oskusi suhtlemiseks elektroonilise meediaga. Päeva esimeses pooles tutvustab lektor erinevaid sõnumi meediale edastamise viise ning toob näiteid heast ja halvast kommunikatsioonist. Koolituspäeva teises pooles viiakse kõigi osalejatega läbi individuaalsed harjutusintervjuud kaamera ja mikrofoniga ning seejärel analüüsitakse ja tagasisidestatakse salvestisi. Osaleva grupi maksimaalne suurus on 12 inimest.

 

Hind ühele osalejale: 50 EUR

Registreeri siin

 

Teisipäev, 26. märts kell 15-18, ruum A502

Kuidas panna koduleht tööle?

Lektor: Matis Metsala

Koduleht on tänapäeval üks olulisemaid kommunikatsioonikanaleid. Koolituse raames tutvustatakse põhimõtetteid, millele üks toimiv koduleht peaks vastama: milline peaks olema lehe navigatsiooniloogika, kuidas analüüsida oma kodulehe kasutajakogemust ja kuidas olla otsingumootorites õigele publikule nähtav. Praktiliste näidete analüüsimise kaudu saab ülevaate headest ja halbadest kodulehtedest.

 

Hind ühele osalejale: 15 EUR

Registreeri siin

 

Teisipäev, 2. aprill kell 15-18, ruum A502

Kuidas kasutada sotsiaalmeediat?

Lektor: Matis Metsala

Koolituse käigus antakse  ülevaade erinevatest sotsiaalmeediakanalitest (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube) ja neile sisu tootmise nüanssidest. Praktiliste ülesannete ja näidete kaudu pakub koolitus teadmisi, kuidas sotsiaalmeedias oma ettevõtmisi ja tegemisi tõhusalt tutvustada ning kuidas jõuda soovitud sihtgruppideni.

 

Hind ühele osalejale: 15 EUR

Registreeri siin

 

Teisipäev, 9. aprill kell 15-18, ruum A402

Juurateemaline kahest osast koosnev koolitus

Juriidilised nüansid loovisiku töös

Loeng puudutab vabakutselise loovisiku juriidilist staatust, erinevaid loovisikut töös ette tulevaid lepingutüüpe, maksundusalaseid ja sotsiaalsete garantiidega  (ravikindlustus, pension, töötuskindlustus) seonduvaid küsimusi.

Autoriõigused internetiajastul

Loeng käsitleb autoriõiguste küsimusi internetiajastul. Mida peab silmas pidama teiste inimeste teoste kasutamisel oma teose loomisel? Millised on tsiteerimise ja töötlemise piirid? Mis üldse on teos interneti kontekstis? Kuidas oma teoseid internetis kaitsta?

 

Hind ühele osalejale: 15 EUR

Registreeri siin

 

Koolitusprogrammi toetavad Eesti Kultuurkapital, Euroopa Regionaalarengu Fond ja advokaadibüroo COBALT.

 

Lisainfo:

Kadi-Ell Tähiste

kadi-ell@ecadc.ee

53541041

 

Foto: Johan Pajupuu