Kunstivaldkonna arengukava on valmis

2020. aastal alanud kunsti valdkonna arengukava KUVA koostamine on lõpule jõudnud ja tulemusi esitleti 14. jaanuaril ARS Kunstilinnakus.

 

KUVA eesmärk on sõnastada lahendusi küsimustes, mis mõjutavad laiemalt kunstielu tulevikuarenguid ja sõlmpunkte. Nii ei ole tegu pelgalt dokumendiga, vaid lahendusi käivitava tööriistaga, millest on juba alguse saanud mitmed uued ettevõtmised. 14. jaanuaril tutvustatati arengukava peamiseid eesmärke ja sellest välja kasvanud uusi ettevõtmisi aruteluringis, kus osalesid Paul Aguraiuja (Tallinna Kunstihoone juht), Maarin Ektermann (Eesti Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali juht), Annely Köster (Sally Stuudio juht), Marge Monko (kunstnik ja EKA fotoosakonna professor), Maria-Kristiina Soomre (Kultuuriministeeriumi kunstinõunik), Airi Triisberg (vabakutseline kunstitöötaja). Vestlust juhtis KUVA koostaja ja strateegiaekspert Jorma Sarv.

 

Arengukava dokumendiga saab tutvuda siin.

14.01 esitlusüritust saab järgi vaadata siit.

 

KUVA neljaks peamiseks alateemaks on:
*kunstnike loometegevuse toetamine
*kunstivaldkonna organisatsioonide koostöö

*kunstivälja avatus ja ligipääs
*kunstiharidus

 

KUVA sihiks on teemadega seotud probleeme ja võimalikke arenguid käsitleda viisil, kus kindel roll on nii valdkonnasisesel koostööl kui ka dialoogil erinevate poliitikakujundajate, toetajate ning koostööpartneritega.

 

KUVA laiemaks tulevikusihiks on levitada mõtteviisi, kus kunsti väärtust mõistetakse mitmekülgsemalt, osatakse ühiselt kavandada sobivaid rahastamismudeleid ning suudetakse läbimõeldumalt toetada vabakutseliste kunstnike loometegevust. Selleks soovib arengukava ühtse katuse alla koondada erinevad temaatilised algatused ja töörühmad, et leida pidevalt muutuvas tegutsemiskeskkonnas paindlikud ja pikemat tulevikuvaadet silmas pidavad lahendused.

 

Eesti Kunstnike Liidu, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse eestvedamisel alanud kunsti valdkonna arengukava kokkupanek on hoolimata pikaajalisest vajadusest esmakordne ja sündinud valdkonnasisese algatusena, valmides kunstiinstitutsioonide ja vabakutseliste tihedas koostöös. 2021. aastal toimusid aruteluringid eri teemadel, kus kaasamõtlejatena osales üle 100 inimese.

 

Küsimuste korral aitavad Elin Kard (elin.kard@eaa.ee), Maria Arusoo (maria@cca.ee) ja Kadi-Ell Tähiste (kadi-ell@ecadc.ee).