Koolitused

Pakume kunstivaldkonna täiendõpet alates 2012. aastast. Korraldame kunstiprofessionaalidele mõeldud koolitusi ja seminare mitmesugustel teemadel. Lisaks kunstiteemasid käsitlevale õppele ja üle aasta toimuvale galeristide meistrikursusele pakume ka näiteks õigus-, maksundus-, kommunikatsiooni- ja turunduskoolitusi, mis on kohandatud kultuurivaldkonna eripärale.

 

Alates 2020. aastast toimuvad EKKAKi korraldatavad koolitused Kai kunstikeskuses.

 

Varem on toimunud:

 

2021
19.-26. mai: Koolitusprogramm kunstiprofressionaalidele. I plokk: õigus ja maksud
1.-10. juuni: Koolitusprogramm kunstiprofessionaalidele. II plokk: sponsorlus, turundus ja kommunikatsioon

 

2019

26. veebruar-16. aprill 7-osaline koolitusprogramm kunstiprofessionaalidele

 

2018

4. aprill kunstituru teemaline Eesti Kunstiindeksi projekti tutvustav seminar

 

2017

15. märts seminar kunstnikele intellektuaalomandi, lepinguõiguse ja ja maksuõiguse teemal

 

2015

1. oktoober seminar kunstimesside rollist korraldaja, külastaja ja kunstiostja perspektiivist

 

2014

3.-4. juuni kunstist kirjutamise seminar

 

2013

21. mai koolitus galeristidele galeriide professionaalse arengu ja koostöö teemal

24. mai koolitus kunstnikele galeristi ja kunstniku vahelist koostööd puudutavate juriidiliste, finants- ja sisuküsimuste teemal